activiteiten

ACTIVITEITEN

Alle onder beschreven activiteiten worden door mij uitgevoerd als zelfstandig mechanisch expert of projectingenieur.
Voor de uitvoering ervan wil ik de lat hoog leggen, het verschil maken is belangrijk voor uw succes en mijn voldoening.
Hier werk ik aan door mijn technische expertise en eveneens mijn organisatorische en sociale vaardigheden volop in te zetten.

Ik kan U ondersteunen in uw mechanische projecten, van industriële machines of werktuigen, voor de volgende aspecten:

 • een functionele analyse van een probleem of behoefte
 • opstellen van een technisch specificatiedocument als omkadering van een project
 • ontwikkelen van ideeën of concepten op basis van de benodigde functionaliteit
 • technische analyse of beoordeling van gegeven ideeën of concepten
 • voorstellen ter verbetering van een ontwikkeld concept of bestaande oplossing
 • diverse mechanische ontwerpberekeningen voor de dimensionering
 • bepalen van te gebruiken materialen, toleranties, productietechnieken, ...
 • vormgeven van een idee of concept tot een 3D model
 • omzetten van een 3D model tot technisch volledige 2D tekeningen voor uitvoering
 • mechanische nacalculatie van een finaal ontwerp of bestaande situatie
 • berekeningen van het effect van wijzigingen op een bestaande situatie
 • technische begeleiding bij testen of valideren van prototypes
 • uitvoeren van een mechanisch ontwerp van A tot Z

Waarom zou U kiezen om samen te werken met mij?

 • U wenst beroep te doen op een ervaren mechanische ingenieur met een degelijk mechanisch
  inzicht om uw vraag of project beter te kunnen ondersteunen.
 • U streeft naar de meest eenvoudige benadering van probleem en oplossing om de zaken niet complexer
  te maken dan ze al zijn. Zo ben ik ook, eenvoud is tenslotte niets meer en niets minder dan de essentie.
 • U zoekt een creatieve oplossing. Creativiteit is een oefening in vrijheid, mijn methode voor het exploreren
  van nieuw terrein is gebaseerd op logica, waarbij een abstractie wordt gemaakt van middel en doel.
 • U zoekt een profiel met een kritische ingesteldheid die zich niet laat meeslepen door één of ander geloof.
  Met mijn rationeel-analytisch ingesteldheid kan ik niet anders dan een objectieve en neutrale benadering te hanteren.
 • U wil samenwerken met een constructief iemand die respect heeft voor elke betrokkene en oog heeft voor de expertise
  van anderen. Als ontwerper begrijp ik zeer goed dat een oplossing met en voor elke betrokkene wordt gemaakt.